shopup.com

สถิติ

2938333
เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตร Power Bank AP-705

07 มีนาคม 2559

ผู้ชม 2464 ผู้ชม

เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด  Power Bank AP-705:

- สามารถตั้งฟังก์ชั่นการนับแบบต่อเนื่อง หรือนับแบบกำหนดจำนวนได้

- สามารถตรวจสอบความหนาของธนบัตร ช่วยป้องการธนบัตรพับครึ่ง หรือธนบัตรซ้อนทับกันได้

- ตรวจสอบธนบัตรปลอบอัตโนมัติได้ด้วยแสง UV, IR และหมึกพิมพ์แม่เหล็ก (MG)

- มีจอแสดงผลเพื่อแสดงจำนวนเงินที่นับแบบสะสมยอด และแสดงผลการกำหนดจำนวนนับได้

- ความเร็วในการนับ 1,000 ฉบับ/นาที

- ความหนาของธนบัตรที่สามารถนับได้ คือ ตั้งแต่ 0.075 - 0.15 มม./ฉบับ

- ขนาดะนบัตรหรือคูปองที่นับได้ 50x110 ถึง 85x180 มม.

- ความจุช่องป้อนธนบัตรสูงสุด 200 ฉบับ และความจุช่องคืนธนบัตรสูงสุด 300 ฉบับ

 

Engine by shopup.com