shopup.com

สถิติ

3573724
เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตร GLORY GFS-120
ราคา 0.00 บาท

17 เมษายน 2563

ผู้ชม 2115 ผู้ชม

เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตร GLORY GFS-120

- เครื่องสามารถนับมูลค่าและแยกธนบัตรต่างชนิดราคาได้

- ตรวจสอบธนบัตรปลอมในระบบได้ 100%

- สามารถนับและตรวจธนบัตรปลอมได้ 5 สกุล คือ ไทย ดอลล่าห์สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์ หยวน

- มีฝาเปิด-ปิด ป้องกันฝุ่นละออง

- มีช่องแยกธนบัตรต้องสงสัยว่าปลอม หรือธนบัตรชำรุด

- สามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานแบบนับอิสระ แบบผสม แบบคัดแยก และแบบตั้งค่าจำนวนนับได้

- ความจุธนบัตร 300 ฉบับ

- ช่องคืนธนบัตร 200 ฉบับ

 

สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

รับประกัน 1 ปี

จัดส่งฟรี

Engine by shopup.com