shopup.com

สถิติ

3573367
เครื่องรัดปลอกอัตโนมัติ AB-308
ราคา 0.00 บาท

17 เมษายน 2563

ผู้ชม 2495 ผู้ชม

เครื่องรัดปลอกอัตโนมัติ AB-308

- ระบบรัดแหนบเทอร์โมคอมเพรสชั่น 

- ทำงานอัตโนมัติ: เริ่ม-หยุดเครื่องอัตโนมัติ เข้าโหมดพักเครื่องอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

- สามารถปรับตำแหน่งเชื่อมความตึงเทปได้, ประทับตราบนเทปกระดาษได้ สามารถปรับและระบุได้เป็นตัวเลขผ่านแผงควบคุม LCD

- สามารถรับแหนมธนบัตรได้แน่นหนาและเรียบร้อยตามมาตรฐานของธนาคาร

- เครื่องรัดปลอกอัตโนมัติ AB-308 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบอุตสาหกรรมนานาชาติและผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์แห่งชาติ 

 

รับประกัน 1 ปี

จัดส่งฟรี

Engine by shopup.com