shopup.com

สถิติ

1093467

ดูบทความติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือบนผนังปูน เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Access Control)

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือบนผนังปูน เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Access Control)

หมวดหมู่: ตัวอย่างผลงาน

ติดตั้งชุด Access Control แบบ Megnetic Lock ควบควบด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Nideka NU2000 พร้อมลงโปรแกรมและสอนใช้งาน

รับติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ติดตั้ง finger scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ติดตั้ง ชุดควบคุมประตู

 

สนใจติดตั้งชุดควบคุมประตู และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โทร. 02 4394119-20 

Email: sale@thaiannex.com

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นต่างๆ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เชื่อมต่อชุดควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้

 

27 เมษายน 2016

ผู้ชม 422 ครั้ง

Engine by shopup.com